เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ Thunderbolt™ 3 สําหรับ NUC6i7KYK

18745
5/27/2021

บทนำ

อัปเดตเฟิร์มแวร์คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ 3 สําหรับ Intel® NUC6i7KYK Kit (46)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 2.2 MB
  • SHA1: 736D4F952652623B6AD3FB73CFE780EA2599FF1B

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

เครื่องมือนี้อัปเดตเฟิร์มแวร์คอนโทรลเลอร์ Thunderbolt™ 3 สําหรับ Intel® NUC6i7KYK Kit

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชันนี้

  • การปรับปรุงความปลอดภัย

โน้ต

สําหรับ Intel NUC Kit NUC6i7KYK ในการอัปเกรดเป็นเฟิร์มแวร์ Thunderbolt เวอร์ชัน 46 ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองประการ:

  1. BIOS ของคุณต้องเป็น 0059 หรือสูงกว่า
  2. SA# ต้องเป็น H9075x-111 หรือสูงกว่า

หาก NUC ของคุณมี SA#: H9075x-110 หรือต่ํากว่า คุณต้องใช้เฟิร์มแวร์ Thunderbolt เวอร์ชัน 27

สําหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการค้นหา SA# โปรดดูบทความ ระบุ Intel NUC ของคุณ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้