Intel® Graphics Driverสําหรับ Windows 7* (32-บิต)

18736
6/21/2016

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก Intel® 38.15.0.1125 สําหรับ Windows 7*, 32 บิต

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 7, 32-bit*
  • ขนาด: 126.5 MB
  • SHA1: CE7A366DE4B48AFE5E257E487A0B198024A559A4

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

ดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟิก Intel® เวอร์ชั่น 38.15.0.1125 สําหรับ Windows 7* (32 บิต)

ไฟล์ zip นี้มีไดรเวอร์อุปกรณ์ หมายเหตุรีลีส คู่มือผู้ใช้ และคู่มือสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

หมาย เหตุ: ซอฟต์แวร์นี้มีไว้สําหรับนักพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้แพลตฟอร์ม Intel® แบบเอ็มเบ็ดเด็ด ซึ่งไม่ได้ออกแบบมาสําหรับระบบธุรกิจหรือผู้บริโภค

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาเอกสารทางเทคนิค ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และการสนับสนุนสําหรับนักพัฒนาฮาร์ดแวร์เชิงลึก:

ศูนย์แหล่งข้อมูลและการออกแบบ ›

เกี่ยวกับไดรเวอร์ของ Intel®

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel ของคุณอาจถูกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียคุณสมบัติหรือการปรับแต่ง

ดูรายชื่อเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับส่วนประกอบของคุณหรือไม่ เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

ดูหมายเหตุรีลีสสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ การแก้ไขข้อบกพร่องใหม่และปัญหาที่ทราบ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้