แพ็คเกจ Intel® Visual Compute Accelerator Build Scripts

18720
7/16/2018

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีสคริปต์บิลด์สําหรับ CentOS* 7.4 และ Ubuntu* 16.04.3 สําหรับ Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (2.2.29)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • CentOS 7.4*, Ubuntu 16.04*
  • ขนาด: 84.7 KB
  • SHA1: AEFF37506E79E3D5B1C6F595DA1CBD7E20A616E4

คำอธิบายโดยละเอียด

แพคเกจนี้ได้รับการแก้ไขกับช่องโหว่ของ Side Channel

โปรดดู ตารางนี้ เพื่อดูรายการแพ็คเกจที่มีอยู่ทั้งหมดตามเวอร์ชันซอฟต์แวร์ต่างๆ

วัตถุประสงค์

การดาวน์โหลดนี้มีเชลล์สคริปต์และไฟล์การกําหนดค่าสําหรับการ์ด Intel Visual Compute Accelerator (Intel VCA) สําหรับการสร้างซอฟต์แวร์ Intel® VCA และสําหรับการสร้างอิมเมจ VCA แบบกําหนดเองที่สามารถบู๊ตได้ ไม่จําเป็นต้องสร้างซอฟต์แวร์แบบกําหนดเองโดยผู้ใช้ การดาวน์โหลด Intel VCA ที่เหลือจะให้ซอฟต์แวร์ Intel VCA ที่รองรับและตัวอย่างอิมเมจการบูต VCA ของประเภทการผลิตหรือประเภทอ้างอิง ซึ่งทั้งสองอย่างนี้สามารถใช้ในการผลิตได้ หากต้องการรับคําแนะนําในการติดตั้งโดยละเอียด ให้ดาวน์โหลดคู่มือซอฟต์แวร์

ใช้ checksum ด้านล่างเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์:

MD5: c9be614d8b4b093cc284a24108611578

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้