Intel® Chipset Device Software Windows® Server* สําหรับ NUC5i5MY

18708
6/26/2015

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งIntel® Chipset Device Softwareสําหรับชุด Intel® NUC NUC5i5MYHE และIntel® NUC Board NUC5i5MYBE

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 R2 family*
  • ขนาด: 2.7 MB
  • SHA1: 9732B8D9F7A06A68A9516534A46CBC1B8C16E78C

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งIntel® Chipset Device Softwareสําหรับชุด Intel® NUC NUC5i5MYHE และ Intel® NUC Board NUC5i5MYBE

สิ่งสําคัญคือต้องติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ก่อนหลังจากติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows® ก่อนที่จะติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์อื่นๆ การดําเนินการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่า Windows จะจดจําส่วนประกอบชิปเซ็ตทั้งหมด หากระบบปฏิบัติการไม่สามารถระบุส่วนประกอบชิปเซ็ตทั้งหมดได้ คุณอาจประสบปัญหาต่อไปนี้:

  • เครื่องหมายคําถามสีเหลืองในตัวจัดการอุปกรณ์
  • อุปกรณ์ที่ไม่รู้จักในตัวจัดการอุปกรณ์

หมาย เหตุ

เมื่อติดตั้งIntel Chipset Device Softwareบน Intel NUC แล้ว คุณไม่จําเป็นต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้