ไฟล์ตัวติดตั้งIntel® IoT Developer Kit

18667
8/16/2016

บทนำ

ติดตั้งไฟล์Intel® IoT Developer Kitติดตั้งเวอร์ชัน 5.0

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Linux*
 • ขนาด: 50.6 MB
 • SHA1: 2DF59B6B48487384FECB6DF4D01D6D667B18CB74
 • macOS*
 • ขนาด: 323.8 MB
 • SHA1: 381A4406468240FFE43EDB6F008CAFAA38A0A2F3
 • Windows 8 family*, Windows 10*
 • ขนาด: 310.5 MB
 • SHA1: DB9481232EC0AF7D606B8072A9A250146A974AC4
 • Linux*
 • ขนาด: 483.2 MB
 • SHA1: 7F1F17482C57FF7A4C49E40AD0C1AFEB0EA5BF7B
 • macOS*
 • ขนาด: 24.5 MB
 • SHA1: EC4436D06092CFD57E93FE912E8DF9D24CA779F3
 • Linux*
 • ขนาด: 324.1 MB
 • SHA1: C33E5C6128B250592FE8A1B4732255E113997773
 • Linux*
 • ขนาด: 147.5 MB
 • SHA1: 17AACD15298FBCF16B88D71FB93CCFB27E2FBBE5
 • Linux*
 • ขนาด: 283.9 MB
 • SHA1: 3142721B2FA9446851B40F089D0122E18160C276
 • Linux*
 • ขนาด: 386.2 MB
 • SHA1: DAA03050C41D168D5E4AD3F5FD581DB2CAAD7D7C
 • Linux*
 • ขนาด: 209.4 MB
 • SHA1: 38321B292C2C724C6BED61D6DC27643BA2A48442
 • Windows 8 family*, Windows 10*
 • ขนาด: 10.3 MB
 • SHA1: 72A6E7272EA87A7476C73DAD996EF02F2D5B7F6B

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวติดตั้ง Intel® IoT Developer Kit เวอร์ชัน 5.0

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้