Intel® QSFP+ Configuration Utility - EFI - รุ่นสุดท้าย

18660
1/14/2020

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้รวมถึงIntel® QSFP+ Configuration Utilityเวอร์ชัน 2.34.17.3 สําหรับ EFI - รุ่นสุดท้าย

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
 • ขนาด: 890.7 KB
 • SHA1: B9E121FC982594947F41B25E177F9E76B85EB2CC

คำอธิบายโดยละเอียด

หมายเหตุการอัปเดต: บันทึกอัปเดตเมื่อ 02/05/2020 (ไฟล์ & เวอร์ชันไฟล์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

ภาพรวม

Intel® QSFP+ Configuration Utility คือยูทิลิตี้บรรทัดคําสั่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนประเภทลิงก์ของโมดูล QSFP+ ที่ติดตั้ง ประเภทที่รองรับจะถูกกําหนดไว้ภายใน NVM ของอะแดปเตอร์ ยูทิลิตี้นี้แสดงเฉพาะอุปกรณ์ที่อาจรองรับการกําหนดค่า QSFP+ ใหม่ จะปรากฏขึ้นหนึ่งพอร์ตต่ออุปกรณ์เท่านั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่ออุปกรณ์โดยรวม ไม่ใช่แต่ละพอร์ต

หมายเหตุ: จําเป็นต้องเริ่มต้นระบบใหม่เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงการกําหนดค่า ในระบบที่ทํางานด้วย Oracle Solaris* 11 คุณต้องทําการรีบูตเต็มรูปแบบ ไม่ใช่การรีบูตที่รวดเร็ว

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 • Microsoft Windows Server* 2008 R2 และใหม่กว่า
 • Windows PE* 3.0 และใหม่กว่า
 • Linux Kernel* 2.6/3.x และใหม่กว่า
 • Red Hat* Enterprise Linux* 6.5 และใหม่กว่า
 • SUSE Linux* Enterprise Server* 10 SP4 และใหม่กว่า
 • UEFI 2.1 และใหม่กว่า
 • Oracle Solaris* 11
 • VMWare ESXi* 5.5 และใหม่กว่า
 • FreeBSD*10.1 และใหม่กว่า

หมาย เหตุ

 • ในระบบที่ใช้ Linux, FreeBSD, Solaris หรือ ESXi ไดรเวอร์พื้นฐานต้องเป็น
  มี QCU ให้ทํางานได้อย่างถูกต้อง
 • ในระบบ Microsoft Windows* หากไดรเวอร์ที่ต้องใช้เรียกใช้งานเครื่องมือไม่มีอยู่ในระบบ ระบบจะติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อเรียกใช้งาน QCU

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้