หน่วยความจําแบบไม่ลบเลือน (NVM) Update Utility สําหรับ Intel® Ethernet Adapters 700 Series—EFI

18639
4/18/2018

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยไฟล์ทั้งหมดที่จําเป็นในการอัพเดตยูทิลิตีการอัปเดต Non-Volatile Memory (NVM) สําหรับ Intel® Ethernet Adapters 710 Series สําหรับ EFI (6.01)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 30.3 MB
  • SHA256: 6B2AF6B16A8B8C935262DDDA51C04CA861547DDA7674BF9F86D01C8B8360DFE1

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

แพคเกจนี้มีไฟล์ทั้งหมดที่จําเป็นในการปรับปรุงหน่วยความจําไม่ลบเลือน (NVM) บนอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ในระบบของคุณ ประกอบด้วย NVM Update Utility สําหรับ EFI ไฟล์การกําหนดค่าไบนารี NVM ที่อัปเดตและไฟล์ไดรเวอร์ที่จําเป็น

ดูไฟล์ readme สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อจํากัดและข้อกําหนดเบื้องต้น ข้อกําหนดของ UEFI และวิธีใช้สคริปต์

หมายเหตุสําคัญ

แม้ว่า v6_01 จะรวมอยู่ในชื่อ (XL710_NVMUpdatePackage_v6_01_EFI.zip) แพคเกจประกอบด้วยไฟล์เฉพาะรุ่นสําหรับอะแดปเตอร์ XL710/X710 (6.01) และอะแดปเตอร์ XXV710 (6.02)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้