ยูทิลิตีการทดสอบความมั่นใจของแพลตฟอร์ม EFI สําหรับตระกูล บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200SP (สําหรับการทดสอบเท่านั้น ไม่มีการสนับสนุนทางเทคนิค)

18615
3/3/2016

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มียูทิลิตี้ Platform Confidence Test (PCT) ภายใต้ EFI* Shell สําหรับตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200RP (1.02)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 2.7 MB
  • SHA1: 4F74604D2BAC1D653331E56D3F399F07EF308F16

คำอธิบายโดยละเอียด

ดู คู่มือผู้ใช้ สําหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ยูทิลิตี้นี้

หมาย เหตุ

ซอฟต์แวร์อาจมีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้องจะรวมอยู่ในแพคเกจไดรเวอร์


ยูทิลิตี้ Platform Confidence Test (PCT) นี้เหมาะสําหรับการทดสอบเท่านั้น แต่ไม่มีการสนับสนุนทางเทคนิค

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้