แพ็คเกจไดรเวอร์ 32 บิตสําหรับ Intel® NUC แบบ System-on-Chip (SOC)

18596
4/10/2017

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ 32 บิต System-on-Chip (SOC) สําหรับ Intel® NUC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 32-bit*, Windows 10 IoT Enterprise*
  • ขนาด: 119.1 KB
  • SHA1: 076B6CE4EE0099E9D70D99FBBBF1C5992A822B67

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ 32 บิต System-on-Chip (SOC) สําหรับ Intel® NUC สําหรับอุปกรณ์ระบบต่อไปนี้:

  • GPIO
  • I2C
  • Pwm
  • UART

วิธีการติดตั้ง

  1. คลายซิปแพ็คเกจที่ดาวน์โหลดมา
  2. คลิกขวาที่ไฟล์ INSTALL.BAT
  3. เลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel NUC ของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้