ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ DCCP847DYE, DCP847SKE

18548
6/19/2015

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกวิดีโอเวอร์ชั่น 15.28.24.4229 สําหรับ Intel® NUC พร้อมกราฟิก HD Intel®

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*
  • ขนาด: 97.1 MB
  • SHA1: D3E99EAB50E8F6A09BCBFB1C3696C6B53B9574EC
  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • ขนาด: 126.3 MB
  • SHA1: 15B37F025DE91DF4A5604FDB448E32E3BDFC2CAC

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกวิดีโอเวอร์ชั่น 15.28.24.4229 สําหรับ Intel® NUC พร้อมกราฟิก HD Intel®


เลือกไฟล์ใด

ดาวน์โหลดไฟล์ที่มีผลต่อระบบปฏิบัติการของคุณ:

  • GFX_Win7_8_8.1_32_15.28.24.4229.zip – สําหรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น 32 บิต
  • GFX_Win7_8_8.1_64_15.28.24.4229.zip – สําหรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น 64 บิต


การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้