ไดรเวอร์ GPIO ในการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) ของ Windows® 10 ใน Intel® NUC

18543
7/17/2015

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ GPIO ของ Near Field Communication (NFC) เวอร์ชั่น 8.0.1.0 กับ Intel® NUC โดยใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิต

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • ขนาด: 19.1 MB
  • SHA1: 163080E10875B7443F70B46BE6B0358945EFEB75

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะมีไดรเวอร์ Near Field Communication (NFC) GPIO ไว้รองรับตัวควบคุม NFC บน Intel® NUC

หมาย เหตุ:

  • หากคุณไม่ได้วางแผนที่จะเปิดใช้งาน NFC ใน BIOS คุณไม่ต้องติดตั้ง ไดรเวอร์นี้
  • หากคุณวางแผนติดตั้งโมดูล NFC ใน Intel NUC คุณจะต้องติดตั้งทั้งไดรเวอร์และไดรเวอร์จากผู้ผลิตอื่นของโมดูล NFC ที่คุณใช้
  • นี่จะเป็นไดรเวอร์ตัวสุดท้ายที่สามารถใช้ NFC ได้ หัวต่อ NFC ถูกถอดออกจากชุด Intel NUC ทั้งหมดตั้งแต่ในเดือนมิถุนายน 2016 ดูประวัติการแก้ไขใน ข้อมูล ด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านเทคนิคทั้งหมด

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้