ไดรเวอร์เครือข่าย Realtek* Gigabit Ethernet สําหรับ Windows 8* และ 8.1* สําหรับ Intel® NUC

18529
8/15/2013

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ LAN เวอร์ชั่น 8020 สําหรับ Intel® NUC ด้วย RealTek* Ethernet LAN controller

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*
  • ขนาด: 5.7 MB
  • SHA1: 04BD4E88B2C3BC89A6B898DF46142E69070016E2

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ LAN เวอร์ชั่น 8020 สําหรับ Intel® NUC ด้วย RealTek* Ethernet LAN controller

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้