Realtek * Gigabit Ethernet Network Driver สําหรับ Windows 7 * สําหรับ Intel® NUC

18528
2/20/2014

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ RealTek* LAN เวอร์ชัน 7077 สําหรับ Intel® NUC โดยใช้ Windows* 7

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows Embedded Standard 7*
  • ขนาด: 5.8 MB
  • SHA1: 4533DB2AC9C472C7183E17FE609A1034878AF874

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ LAN เวอร์ชัน 7077 สําหรับ Intel® NUC ด้วย RealTek* Ethernet LAN controller

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสําหรับส่วนประกอบของคุณหรือไม่? เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้