ไดรเวอร์ Intel® Serial IO สําหรับ NUC5i3MY, NUC5i5MY

18506
1/7/2016

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel Serial IO host controller เวอร์ชัน 1.1.226.0 สําหรับ Intel® NUC ไดรเวอร์นี้จําเป็นเฉพาะเมื่อเปิดใช้งาน I2C ใน BIOS

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows Server 2012 R2 family*
 • ขนาด: 2.2 MB
 • SHA1: 1723789615B1AE0AA105F6D2820D731B89169805

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel Serial IO host controller เวอร์ชัน 1.1.226.0 สําหรับ Intel® NUC ไดรเวอร์นี้จําเป็นเฉพาะเมื่อเปิดใช้งาน I2C สําหรับ Low Speed Custom Solutions Header ใน BIOS

ประกาศสําคัญ

 • ถ้า I2C ไม่ได้เปิดใช้งานใน BIOS และคุณพยายามติดตั้งไดรเวอร์นี้, การติดตั้งจะล้มเหลวด้วยข้อความนี้: โปรแกรมติดตั้งสิ้นสุดลงก่อนเวลาอันควรเนื่องจากข้อผิดพลาดต่อไปนี้: ไม่รองรับแพลตฟอร์มนี้
 • หากคุณไม่ได้วางแผนที่จะใช้ส่วนหัวโซลูชันแบบกําหนดเองความเร็วต่ําคุณไม่จําเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์นี้

เปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ใน BIOS

 1. กด F2 ระหว่างการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. ไปที่เมนูอุปกรณ์>ขั้นสูง>อุปกรณ์ออนบอร์ด
 3. บนบานหน้าต่างการกําหนดค่าอุปกรณ์แบบดั้งเดิม:
 4. ตั้งค่าพิน 13/14 เป็น I2C0_SCL/I2C0_SDA
 5. ตั้งค่าพิน 15/16 เป็น I2C1_SCL/I2C1_SDA
 6. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS

หลังจากเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ใน BIOS คุณสามารถติดตั้งไดรเวอร์โฮสต์คอนโทรลเลอร์ Intel® Serial IO ได้

ไม่แน่ใจว่า ไดรเวอร์ใดเหมาะกับ Intel® NUC ของคุณใช่หรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้