ไฟล์ต้นฉบับของ Intel® Visual Compute Accelerator

18498
4/27/2018

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีไฟล์ต้นฉบับสําหรับซอฟต์แวร์ Intel® Visual Compute Accelerator (2.1)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 593 MB
  • SHA256: 88693E8570B29AF71604744E4886814FC5B7BE18CD36250FBCF0D4FA24FA5146

คำอธิบายโดยละเอียด

แพคเกจนี้ได้รับการแก้ไขกับช่องโหว่ของ Side Channel

โปรดดู ตารางนี้ เพื่อดูรายการแพ็คเกจที่มีอยู่ทั้งหมดตามเวอร์ชันซอฟต์แวร์ต่างๆ

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดนี้มีชุดไฟล์ต้นฉบับที่สมบูรณ์เพื่อสร้าง Intel Visual Compute Accelerator (Intel VCA) daemon เคอร์เนลและโมดูล Intel® VCA และยูทิลิตี้อื่น ๆ สําหรับแพลตฟอร์มที่รองรับทั้งหมดนั่นคือสําหรับ Linux * และ Windows * ไม่จําเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ Intel VCA ที่มีอยู่ในการดาวน์โหลดอื่น ด้วยการสร้างซอฟต์แวร์ Intel VCA จากไฟล์ต้นฉบับเหล่านี้ คุณสามารถสร้างเวอร์ชันที่กําหนดเองได้นอกเหนือจากความสามารถที่มีให้ในการดาวน์โหลด Intel VCA อื่นๆ

ใช้ checksum ด้านล่างเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์:

MD5: 0f3d406544707d158b2f18ba065ebb0d

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้