ไฟล์ต้นฉบับของ Intel® Visual Compute Accelerator

18498
4/11/2018

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้มีไฟล์ต้นฉบับสําหรับ Intel® Visual Compute Accelerator (1.3.148)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 86.6 MB
  • SHA256: 4712878F69FD5522BC8489369C2A84DD82BB6AF0E95F87ED250D7B4AD89C707F

คำอธิบายโดยละเอียด

แพคเกจนี้ได้รับการแก้ไขกับช่องโหว่ของ Side Channel

โปรดดู ตารางนี้ เพื่อดูรายการแพ็คเกจที่มีอยู่ทั้งหมดตามเวอร์ชันซอฟต์แวร์ต่างๆ

วัตถุประสงค์

แพคเกจไฟล์ต้นฉบับประกอบด้วยภูตเคอร์เนลและยูทิลิตี้

ใช้ checksum ด้านล่างเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์หลังจากดาวน์โหลด:

MD5: 56a8f440d195762bc0723ea1fa480165

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้