ไคลเอ็นต์Intel Unite®สําหรับ Mac OSX*

18457
12/9/2022

บทนำ

ให้การดาวน์โหลดสําหรับไคลเอ็นต์ Intel Unite® เวอร์ชั่น 4.2.12 สําหรับ Mac OS*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • macOS*
  • ขนาด: 20.7 MB
  • SHA1: A1FE2012AD2EECCF7CD89869B674F82788D48F66

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

การดาวน์โหลดนี้เป็นโซลูชันIntel Unite®สําหรับ Mac* เวอร์ชัน 4.2.12 รีลีสนี้รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องทั่วไปและการปรับปรุงประสิทธิภาพ

หมาย เหตุ

  • ซอฟต์แวร์นี้กําหนดให้คุณต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หรือฮับแอปIntel Unite®ที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถหา ข้อมูลเพิ่มเติมได้
  • ซอฟต์แวร์นี้ต้องใช้ Mac OS* 10.13 หรือใหม่กว่า

คุณควรดาวน์โหลดไฟล์ใด

  • Intel Unite 4.2.12.dmg: ใช้เวอร์ชันนี้ในการติดตั้งไคลเอนต์ระดับองค์กรIntel Unite® การติดตั้งระดับองค์กรประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์แอปIntel UniteและฮับแอปIntel Uniteอย่างน้อยหนึ่งตัว

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้