ไคลเอ็นต์Intel Unite®สําหรับ Mac OSX*

18457
6/14/2022

บทนำ

ให้การดาวน์โหลดสําหรับIntel Unite®เวอร์ชั่นไคลเอนต์ 4.2.10 สําหรับ Mac OS*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • macOS*
  • ขนาด: 23.8 MB
  • SHA1: 0B5F2D2F569082FC7297F923E6B94E306A8FCEFE

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

การดาวน์โหลดนี้เป็นโซลูชัน Intel Unite® สําหรับ Mac* เวอร์ชัน 4.2.10 รีลีสนี้รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องทั่วไปและการปรับปรุงประสิทธิภาพ

หมาย เหตุ

  • ซอฟต์แวร์นี้กําหนดให้คุณต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หรือฮับแอปIntel Unite®ที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถหา ข้อมูลเพิ่มเติมได้
  • ซอฟต์แวร์นี้ต้องใช้ Mac OS* 10.13 หรือใหม่กว่า

คุณควรดาวน์โหลดไฟล์ใด

  • Intel Unite 4.2.10.dmg: ใช้เวอร์ชันนี้ในการติดตั้งไคลเอนต์ระดับองค์กรIntel Unite® การติดตั้งระดับองค์กรประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์แอปIntel UniteและฮับแอปIntel Uniteอย่างน้อยหนึ่งตัว

ข้อสงวนสิทธิ์1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้