แพ็คเกจไดรเวอร์แบบ System-on-a-Chip (SOC) รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

18436
10/22/2015

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ System-on-a-Chip (SOC) รุ่น 64 บิตให้ Intel® NUC (10.22.15)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 135.3 KB
  • SHA1: FD833641F6FF76EEA16852FE66BA5C2C3A78EF32

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ System-on-a-Chip (SOC) รุ่น 64 บิตให้ Intel® NUC, หาอุปกรณ์ระบบต่อไปนี้:

  • GPIO
  • I2C
  • Pwm
  • UART

วิธีการติดตั้ง:

  1. คลายซิปแพ็คเกจที่ดาวน์โหลด
  2. คลิกขวาที่INSTALL ไฟล์ BAT
  3. เลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

ไม่แน่ใจว่าไดรเวอร์นี้เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่กับ Intel NUC ของคุณ

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้