Intel® System Support Utility สําหรับ Windows*

18377
9/22/2023

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้ใช้สําหรับ Intel System Support Utility (Intel® SSU) สําหรับ Windows* เวอร์ชัน 3.0.0.2

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent, Microsoft Windows*
  • ขนาด: 444 KB
  • SHA1: 215199D4B9E14DDE22C13A95583F1D8B70ADD5DD

คำอธิบายโดยละเอียด

มีอะไรใหม่

  • การอัปเดต/การแก้ไขด้านความปลอดภัย
  • บน Windows, SSU.EXE ถูกติดตั้งลงใน Program Files\SSU ด้วย MSI เมนูเริ่มและทางลัดบนเดสก์ท็อปจะถูกสร้างขึ้นสําหรับ EXE ตามค่าเริ่มต้น

ภาพรวม

Intel SSU จะสแกนหาข้อมูลระบบและอุปกรณ์เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาการสนับสนุนลูกค้า ข้อมูลสามารถดูได้บันทึกลงในไฟล์หรือส่งไปยังฝ่ายสนับสนุนลูกค้าผ่านเว็บ

ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล Intel มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ดูประกาศความเป็นส่วนตัวของ Intel

ดู readme สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น มีอะไรใหม่ในรุ่นนี้และระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

มี Intel System Support Utility (Intel® SSU) เวอร์ชัน Linux* หรือไม่

ได้ คุณสามารถดาวน์โหลด Intel SSU สําหรับระบบปฏิบัติการ Linux ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดู บันทึกประจํารุ่น สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้