Intel® System Support Utility สําหรับ Windows*

18377
9/22/2023

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้มีอยู่ในเวอร์ชัน 3.0.0.2 ของ Intel® System Support Utility (Intel® SSU) สําหรับ Windows*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent, Microsoft Windows*
  • ขนาด: 444 KB
  • SHA256: 07C5EF50753DDB404B9AC1DCF0E6B2E611BD017DF879995F865F07E5698CAA0C

คำอธิบายโดยละเอียด

มีอะไรใหม่

-อัพเดท/แก้ไขความปลอดภัย

-ใน Windows ตอนนี้ SSU.EXE จะถูกติดตั้งใน Program Files\SSU ด้วย MSI เมนูเริ่มต้นและทางลัดเดสก์ท็อปจะถูกสร้างขึ้นสําหรับ EXE ตามค่าเริ่มต้น

ภาพรวม

Intel SSU สแกนหาข้อมูลระบบและอุปกรณ์เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้า ข้อมูลนี้สามารถดู บันทึกเป็นไฟล์ หรือส่งไปยังฝ่ายสนับสนุนลูกค้าผ่านทางเว็บ

จะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล Intel ยึดมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ดู ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว ของ Intel

ดู Readme สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น มีอะไรใหม่ในระบบปฏิบัติการที่รีลีสนี้และที่รองรับ

มี Intel® System Support Utility (Intel® SSU) ของ Linux* หรือไม่

ได้ คุณสามารถดาวน์โหลด Intel SSU สําหรับระบบปฏิบัติการ Linux ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดู เอกสารเผยแพร่ สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้