Intel® Server Board S3420GP BIOS เท่านั้น

18372
4/18/2018

บทนำ

ปรับปรุงการป้องกันตัวแปร UEFI* บางตัวตามที่ระบุไว้ใน Intel Security Advisory INTEL-SA-00038 (54)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 4.5 MB
  • SHA1: 76C2D2F614C3CC3D6D9F41B48FA8E6C5F20DB7D7

คำอธิบายโดยละเอียด

นี่เป็นแพ็คเกจอัปเดตเฉพาะ BIOS ตรวจสอบว่าระบบมี BMC 26 และ FRUSDR 22 ก่อนการอัปเดต

ดูหมายเหตุรีลีสเพื่อดูคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ สิ่งใหม่ๆ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้