ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ปลั๊กอินแอป Intel Unite®

18358
7/31/2019

บทนำ

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) นี้จะช่วยให้คุณสามารถเริ่มเขียนปลั๊กอินสําหรับแอป Intel Unite® (4.2)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • ขนาด: 665.7 KB
 • SHA1: 2C6563F210ABA87AC36C8A51CDBA4BE9862AFEAB
 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • ขนาด: 167.4 KB
 • SHA1: F6E33C8CAA2EA63C18830FE222A44C17B9F566CA
 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • ขนาด: 575.6 KB
 • SHA1: E380FD0F95E27EC5E6F2FF248C93B09F022D546F
 • ตระกูล Windows 10*, Windows 11 Family*
 • ขนาด: 32.1 MB
 • SHA1: 725E9A774E889C8080569D92612CBFA4EF71AAAC

คำอธิบายโดยละเอียด

ซอฟต์แวร์ Intel Unite® มี API ปลั๊กอินที่ให้ความสามารถในการรวมความต้องการทางธุรกิจและฟังก์ชั่นการทํางานเพิ่มเติมเข้ากับการปรับใช้ในองค์กร

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) นี้มีขึ้นสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และใครก็ตามที่ต้องการพัฒนาฟังก์ชันการทํางานเพิ่มเติมสําหรับแอปพลิเคชัน Intel Unite

การออกแบบอ้างอิงปลั๊กอิน Intel Unite® สําหรับการควบคุมพลังงานจะให้การประสานการควบคุมพลังงานสําหรับฮับแอป Intel Unite® คุณสามารถเขียนปลั๊กอินอื่นๆ เพื่ออินเทอร์เฟซกับปลั๊กอินนี้ ซึ่งจากนั้น หน้าจอจะปลุกโดยอัตโนมัติและปลุกเมื่อทําเครื่องหมายว่าอยู่ในห้อง

Intel Unite® Plugin Reference Design สําหรับ RESTful* API เป็นตัวอย่าง RESTful Client และ Server ที่เรียบง่ายเพื่อสาธิตวิธีสร้างเซิร์ฟเวอร์ RESTful และวิธีเรียกไคลเอนต์ API ที่ชื้ RESTful เช่น จํานวนผู้นําเสนอและจํานวนผู้ใช้ที่เชื่อมต่อในปัจจุบัน

การออกแบบอ้างอิงปลั๊กอิน Intel Unite® สําหรับเซ็นเซอร์กล้องเป็นตัวอย่างในการสาธิตวิธีควบคุมจอภาพโดยใช้โซลูชัน Intel Unite® และกล้อง USB เพื่อตรวจจับจํานวนห้อง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้