ไดร์เวอร์ Intel Network Adapter สําหรับ Intel® Ethernet Controller 700 Series ภายใต้ FreeBSD *

18331
7/22/2021

บทนำ

รุ่นนี้มีไดรเวอร์พื้นฐาน FreeBSD* สําหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet รองรับอุปกรณ์ที่ใช้คอนโทรลเลอร์ซีรีส์ 700

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • FreeBSD*
  • ขนาด: 300.2 KB
  • SHA1: 0D5B4EBE40AC9955ADC8C98A5F4FEF3C0F5E0636

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

รุ่นนี้มีไดรเวอร์พื้นฐาน FreeBSD สําหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet


โปรแกรมควบคุม ixl สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ตัวควบคุมต่อไปนี้:

  • คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet X710
  • คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet XL710
  • การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet x722
  • คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet XXV710
  • คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet V710

หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์ ixl ได้ที่: https://downloadcenter.intel.com

ixl-x.x.x.tar.gz

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้