ตัวจัดการกล้องถ่ายIntel® RealSense™ระยะชัดลึก

18309
10/13/2020

บทนำ

ติดตั้ง Intel® RealSense™ Depth Camera Manager สําหรับกล้องระยะสั้นและระยะไกล

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 96.1 MB
 • SHA1: 29343D49134DEFC2AB491ED1E1ADB8FCB004906D
 • Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 83.7 MB
 • SHA1: 65E0E3F2705C1F9142DB69981C762953CF2DA812
 • Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 85.6 MB
 • SHA1: CF89DF009A80EC003B6EA7F90D3D70E3E9A3CF86

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ตัวจัดการกล้องถ่ายรูประยะชัดลึก Intel® RealSense™ สําหรับกล้องระยะสั้นและระยะไกลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้อินเทอร์เฟซสําหรับการสตรีมวิดีโอจากกล้อง Intel® RealSense™ สําหรับทั้งสีและความลึก

หมาย เหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดาวน์โหลดไฟล์ตัวจัดการที่เหมาะสมสําหรับประเภทของกล้องบนอุปกรณ์ของคุณ

 • หากคุณมีกล้อง Intel® RealSense™ F200 ให้ดาวน์โหลดไฟล์นี้:
  • intel_rs_dcm_f200
 • หากคุณมีกล้อง Intel® RealSense™ R200 ให้ดาวน์โหลดไฟล์นี้:
  • intel_rs_dcm_r200
 • หากคุณมีกล้อง Intel® RealSense™ SR300 ให้ดาวน์โหลดไฟล์นี้:
  • intel_rs_dcm_sr300

โปรดดูซอฟต์แวร์ Intel® RealSense™ Depth Camera สําหรับข้อกําหนดและเงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานในไฟล์ ReadMe (PDF) ภายใต้คอลัมน์ หมายเหตุรีลีส

เกี่ยวกับไดรเวอร์ Intel®

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจถูกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียคุณสมบัติหรือการปรับแต่ง

ดูรายชื่อเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

ดูหมายเหตุรีลีสสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ การแก้ไขข้อบกพร่องใหม่และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้