Intel® RAID Expander RES3FV288/RES3TV360 Firmware

18199
7/26/2019

บทนำ

การอัปเดตเฟิร์มแวร์Intel® RAIDฮาร์ดแวร์ B057 รวมถึงการอัปเดตรหัส CPLD v2.0.0

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 16.2 MB
  • SHA1: A01C76ECCE90B013764AC43AAD2B1C236A174C2D

คำอธิบายโดยละเอียด

ข้อมูลแพ็คเกจ

เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ B057
รหัส CPLD for RES3FV288 expander เวอร์ชั่น FV_p00361_20171130 (Revision EE)
รหัส CPLD for RES3TV360 expander เวอร์ชั่น TV_p00363_20171130 (Revision AA)


การดาวน์โหลดนี้สนับสนุนตัวIntel® RAIDตัวขยาย RES3FV288, RES3TV360 และ JBOD2312S3SP

คอนโทรลเลอร์แบบIntel® RAIDที่รองรับ

การอัปเดตโค้ดเฟิร์มแวร์/CPLD Intel® RAID Expander ต้องเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ Intel® RAID Controller (IT/IR หรือ MR) หรือ SAS ที่เข้ากันได้ ดูรายการ HBA ที่เข้ากันได้ด้านล่าง

คอนโทรลเลอร์ Intel® RAID MR
RS3MC044, RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3WC080, MS3HC080, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3AC160, RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080S, RMSP3HD080F

คอนโทรลเลอร์แบบ Intel® RAID IT/IR หรือ SAS
RS3FC044, RS3UC080, RS3UC080J, RS3GC008, RMS3JC080, RMS3VC160, RMSP3JD160J, RSP3QD160J, RSP3GD016J

คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ จาก EFI shell หรือจากระบบปฏิบัติการที่มีข้อจํากัดบางอย่าง:

  • คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์จาก EFI shell ได้เฉพาะเมื่อIntel RAID Expander เชื่อมต่อกับ MR Intel RAID Controller (ดูรายการความเข้ากันได้ด้านบน)
  • คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์จากระบบปฏิบัติการโดยIntel RAID Expander เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ Intel RAID Controller หรือ SAS ทุกตัว

คุณสามารถอัปเดตรหัส CPLD จาก ระบบปฏิบัติการ (Windows* หรือ Linux*) เท่านั้น

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์นี้อาจประกอบด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้องจะมาพร้อมกับแพ็คเกจไดรเวอร์

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้