ไดรเวอร์องค์กรโปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ Windows 7*/8.1*/10* สําหรับ NUC5i5MY

18070
3/28/2016

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งส่วนประกอบ โปรแกรมการจัดการจาก Intel® (Intel® ME) สําหรับ Windows 7*, 8.1* และ Windows® 10 สําหรับ ชุด Intel® NUC NUC5i5MYHE และ Intel® NUC Board NUC5i5MYBE

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 R2 family*
  • ขนาด: 24.8 MB
  • SHA1: B765E825D538367C67888D3031F73DE5560B0C04

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งส่วนประกอบ โปรแกรมการจัดการจาก Intel® (Intel® ME) สําหรับ Windows 7*, Windows 8.1* และ Windows® 10 สําหรับ ชุด Intel® NUC NUC5i5MYHE และ Intel® NUC Board NUC5i5MYBE

ตัวติดตั้งIntel MEจะตรวจจับความสามารถของ Intel NUC และติดตั้งไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้อง

มีอะไรในแพ็คเกจนี้

MEI-Only Installer MSI - โฟลเดอร์นี้มีตัวติดตั้งสําหรับไดรเวอร์ อินเตอร์เฟซสำหรับโปรแกรมการจัดการจาก Intel เท่านั้น

WINDOWSDriverPackages - โฟลเดอร์นี้มีไฟล์ INF สําหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT

คุณสามารถดูเวอร์ชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพ็คเกจ Intel ME นี้ ขึ้นอยู่กับตัวติดตั้งที่คุณใช้:

  • ใน ตัวจัดการอุปกรณ์: เวอร์ชันไดรเวอร์อินเตอร์เฟซสำหรับโปรแกรมการจัดการจาก Intel: 11.0.5.1189
  • ในโปรแกรมและคุณสมบัติ: เวอร์ชันแพ็คเกจ โปรแกรมการจัดการจาก Intel Component: 11.0.6.1194

หมาย เหตุ

หากไดรเวอร์Intel MEยังไม่ได้รับการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณจะเห็นข้อผิดพลาดใน PCI Simple Communications Controller ในตัวจัดการอุปกรณ์

อาจจําเป็นต้องติดตั้งเฟรมเวิร์กไดรเวอร์โหมดเคอร์เนล 1.11 (KB 2685811) ก่อนหากคุณใช้ Windows 7

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้