ยูทิลิตี้การเรียกข้อมูลระบบ (SysInfo) สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 61X

17949
4/2/2020

บทนำ

ดาวน์โหลดยูทิลิตี้การเรียกข้อมูลระบบ (SysInfo) เวอร์ชัน 14.1 Build 27

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 108.8 MB
  • SHA1: 69F84A2F79114D5F70C38562C5E4519FAA2D7BB5

คำอธิบายโดยละเอียด

แพลตฟอร์มที่รองรับ

ดูหมายเหตุรีลีส

หมาย เหตุ: เวอร์ชั่นก่อนหน้าของรุ่น 14.0 ไม่สามารถใช้งานได้กับบอร์ดและระบบที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 62X

ภาพรวม

ยูทิลิตี้การเรียกข้อมูลระบบของ Intel (SysInfo) รวบรวมข้อมูลระบบประเภทต่างๆ มากกว่า 20 ประเภท ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหาลงอย่างมาก

ดูการสาธิตเกี่ยวกับวิธีการใช้ยูทิลิตี Sysinfo สําหรับการรวบรวมข้อมูลระบบ

เอกสารที่พร้อมใช้งาน

โปรดดู คู่มือผู้ใช้ เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ

ดู หมายเหตุรีลี สสําหรับคําแนะนําในการติดตั้งโดยละเอียด ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ การแก้ไขข้อบกพร่องใหม่และปัญหาที่ทราบ

ข้อกําหนดเบื้องต้นในการติดตั้ง

ดูหมายเหตุรีลีส

ติด ตั้ง:

ดูหมายเหตุรีลีส

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้