ยูทิลิตี้รวบรวมข้อมูลระบบ (SysInfo)

17949
4/2/2020

บทนำ

ดาวน์โหลด System Information Retrieval Utility (SysInfo) เวอร์ชัน 14.1 Build 27

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 108.8 MB
  • SHA1: 69F84A2F79114D5F70C38562C5E4519FAA2D7BB5

คำอธิบายโดยละเอียด

แพลตฟอร์มที่รองรับ

โปรดดูหมายเหตุรีลีส

หมายเหตุ: รุ่นก่อนหน้านี้ของรุ่น 14.0 ไม่สามารถใช้งานได้กับบอร์ดและระบบที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 62X

ภาพรวม

System Information Retrieval Utility (SysInfo) ของ Intel เก็บรวบรวมข้อมูลระบบกว่า 20 ประเภท ซึ่งช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมาก

ดู การสาธิตเกี่ยวกับวิธีใช้ยูทิลิตี้ Sysinfo เพื่อรวบรวมข้อมูลระบบ

เอกสารที่มีให้

โปรดดู คู่มือผู้ใช้ เกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือ

ดู หมายเหตุรีลี สเพื่อดูคําแนะนําการติดตั้งโดยละเอียด ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ สิ่งใหม่ๆ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

สิ่งที่ต้องมีก่อนการติดตั้ง

โปรดดูหมายเหตุรีลีส

ติด ตั้ง:

โปรดดูหมายเหตุรีลีส

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้