ยูทิลิตี้ตัวแสดง System Event Log (SEL)

17948
4/4/2019

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มียูทิลิตี้ตัวแสดงบันทึกเหตุการณ์ระบบ Intel® (SEL) เวอร์ชัน 14.1 Build 20 & 14.0 Build 22

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 31.1 MB
  • SHA1: C9D8CFC567588F99FB89484BF162767060BA0ECC

คำอธิบายโดยละเอียด

แพลตฟอร์มที่รองรับ

Intel® Server Boardอิงตามตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4 (S2600WT, S2600TP, S2600KP, S2600CW)
Intel® Server Boardอิงตามตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1600/4600 v2
Intel® Server Boardอิงตามตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2400 v2
Intel® Server Boardอิงตามตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1200 v2/v3/v4/v5/v6
Intel® Server Boardอิงตามตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Xeon® Phi™
Intel® Server Boardอิงตามตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ (S2600BP, S2600WF, S2600ST)
Intel® Server Boardตระกูล S2600BT

หมายเหตุ: สําหรับการใช้งาน UEFI ให้ไปที่โฟลเดอร์ "UEFI_v14_1" หรือ "UEFI_v14_0" ตามประเภทแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ตามที่ระบุไว้ในไฟล์ Readme สําหรับการใช้งาน Windows และ Linux จะไม่มีการผูกเวอร์ชันดังกล่าว

เวอร์ชั่นก่อนหน้าของรุ่น 14.0 ไม่สามารถใช้งานได้กับบอร์ดและระบบที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 62X

ภาพรวม

แสดงข้อมูลจากบันทึกเหตุการณ์ของระบบ Baseboard Management Controller (Integrated BMC) ในตัว โปรดดู คู่มือผู้ใช้ เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์อาจประกอบด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้องจะรวมอยู่ในแพ็คเกจไดรเวอร์

ดู หมายเหตุรีลี สสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ การแก้ไขข้อบกพร่องใหม่และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้