ยูทิลิตี้ Intel® หนึ่งบูตแฟลช (Intel® OFU)

17947
3/2/2020

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มียูทิลิตี้ Intel® หนึ่งบูต Flash Update (Intel® OFU) เวอร์ชัน 14.1 รุ่น 24

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 51.7 MB
  • SHA1: 98F44E1FB03D344D0C9B8B9BEE17B39EDFB6043D

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดนี้มี Intel® หนึ่งบูตแฟลชปรับปรุงยูทิลิตี้รุ่น 14.1 รุ่น 24

เอกสารที่มีอยู่

ดู คู่มือผู้ใช้ เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ

โน้ต: ซอฟต์แวร์อาจมีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ใบอนุญาตโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้องจะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมควบคุม

ดู หมายเหตุประจํารุ่น สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้