Intel® Server Boardการอัปเดตเฟิร์มแวร์ S1200BTLR/S1200BTLRM เพื่อ EFI

17105
9/18/2018

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้มี BIOS และแพ็คเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 44 เพื่อIntel® Server Boardระบบ S1200BTLR และ S1200BTLRM กับ EFI (02.00.0044)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 26.5 MB
  • SHA1: 295395630B91A5B1DDCC1F358248119C5F4068A9

คำอธิบายโดยละเอียด

การดาวน์โหลดนี้มี BIOS และแพ็คเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์Intel® Server Board S1200BTLR/S1200BTLRM และ Intel® Server System R1304BTLSFANR/R1304BTLSHBNR/P4304BTLSLSNR/P4304BTLSHCNR เพื่อใช้งานกับ Extensible Firmware Interface (EFI) shell แบบฝัง ห้ามใช้แพ็คเกจนี้บน Intel® Server Board S1200BTSR หรือ Intel® Server System R1304BTSSFANR/P4304BTSSFCNR


หมายเหตุ: ไม่มีเฟิร์มแวร์แยกต่างหากของ Backplaned แบบ Hot-swap FUP4X35HSBP Intel® Server System S1200BT เฟิร์มแวร์ Backplaned แบบ Hot-swap รวมอยู่ในเฟิร์มแวร์ BMC

ก่อนเริ่มการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้ดูหมายเหตุรีลีสเพื่อดูข้อมูลรายละเอียด

แพคเกจนี้มีไฟล์กู้คืน BIOS โปรดดูคําแนะนําการกู้คืน BIOS ในหมายเหตุรีลีส BIOS ของแพ็คเกจนี้

หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ EFI ให้ไปที่ Extensible Firmware Interface (EFI) - คําแนะนําการใช้งานพื้นฐาน

ซอฟต์แวร์นี้มีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้องจะมาพร้อมกับซอร์สโค้ด

โค้ดโอเเพนซอร์ส ของเฟิร์มแวร์ BMC พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว

ดู หมายเหตุรีลี สเพื่อดูคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ สิ่งใหม่ๆ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้