บันทึกและคืนค่ายูทิลิตี้การกําหนดค่าระบบ (SYSCFG)

16684
7/6/2020

บทนำ

ใช้ยูทิลิตี้บันทึกและคืนค่าการกําหนดค่าระบบ (SYSCFG) เพื่อบันทึกและคืนค่าเฟิร์มแวร์และการตั้งค่า BIOS ไปยังไฟล์ไบนารี/INI (14.1 Build 32)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 59.8 MB
  • SHA1: 4AA2831E986CF68EE85DC4381C0B7BD632C1370C

คำอธิบายโดยละเอียด

แพลตฟอร์มที่รองรับ

ดูหมายเหตุรีลีส

วัตถุ ประสงค์

ใช้ยูทิลิตี้บันทึกและคืนค่าการกําหนดค่าระบบ (SYSCFG) เพื่อบันทึกและจัดใช้การตั้งค่าเฟิร์มแวร์และ BIOS ไปยังไฟล์ไบนารี/INI และเพื่อกําหนดค่าเฟิร์มแวร์และการตั้งค่า BIOS ผ่านอินเทอร์เฟซบรรทัดรับสั่ง

เอกสารที่มีให้

โปรดดู คู่มือผู้ใช้ เกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือ

ดู หมายเหตุรีลี สเพื่อดูคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ สิ่งใหม่ๆ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้