Intel® Server Boardการอัปเดตเฟิร์มแวร์ S2400EP ของ Extensible Firmware Interface (EFI)

16632
7/20/2017

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้มี BIOS และแพ็คเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Intel® Server Board S2400EP และตระกูล Intel® Server System R1000EP ของ EFI (02.06.0006)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 27.6 MB
  • SHA1: 496AE2535DA3A252CB3934DACFEC5610CA6178EA

คำอธิบายโดยละเอียด

เพื่อเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุด R02.06.E006

การดาวน์โหลดนี้มี BIOS และแพ็คเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Intel® Server Board S2400EP และตระกูล Intel® Server System R1000EP เพื่อใช้งานกับเชลล์ Intel Embedded Extensible Firmware Interface (EFI)

หมายเหตุ: แพคเกจนี้มีไฟล์กู้คืน BIOS โปรดดูคําแนะนําการกู้คืน BIOS ในหมายเหตุรีลีส BIOS ของแพ็คเกจนี้

แพ็คเกจการอัปเดตนี้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบต่อไปนี้:

  • BIOS ของระบบ: 02.06.0006
  • เฟิร์มแวร์ ME: 02.01.07.328
  • เฟิร์มแวร์ BMC: 01.28.10603
  • FRUSDR: 1.04

รุ่นนี้ช่วยเพิ่มการปกป้องข้อมูลการกําหนดค่าแพลตฟอร์มตามที่อธิบายไว้ใน Intel Security Advisory INTEL-SA-00056

หมายเหตุเพิ่มเติม

ดู หมายเหตุรีลี สเพื่อดูคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ สิ่งใหม่ๆ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้