การออกแบบอ้างอิงกรณีการใช้งาน Intel® vPro™ - ใช้ RealVNC VNC* Viewer Plus กับ Microsoft* System Center Configuration Manager

16366
4/6/2012

บทนำ

ใช้ RealVNC VNC* Viewer Plus เพื่อเรียกใช้งาน KVM Remote Control บนระบบที่ใช้เทคโนโลยี Intel® vPro™ ที่กําหนดค่าด้วยการกําหนดค่า Microsoft* System Center

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 7 family*, Windows Vista family*, Windows XP family*
  • ขนาด: 343.3 KB
  • SHA1: 107B7C668E8F6E5FE71D5B46F9AF3E06F30C4ACB

คำอธิบายโดยละเอียด

แม้ว่า Microsoft* System Center Configuration Manager (ConfigMgr) จะรองรับIntel® Active Management Technology (Intel® AMT) แต่ Microsoft ยังไม่มีการสนับสนุนเพิ่มเติมสําหรับคุณสมบัติ Intel® AMT KVM Remote Control เอกสารนี้อธิบายขั้นตอนที่จําเป็นในการใช้ VNC* Viewer Plus ของ RealVNC สําหรับการควบคุมจากระยะไกล KVM ของระบบที่ใช้งานเทคโนโลยี Intel® vPro™ ที่ได้รับการตั้งค่าและกําหนดค่าโดยใช้ ConfigMgr

ข้อสงวนสิทธิ์1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้