การออกแบบอ้างอิงกรณีการใช้งาน Intel® vPro™ - ใช้ RealVNC VNC* Viewer Plus กับ Microsoft* System Center Configuration Manager

16366
4/6/2012

บทนำ

ใช้ RealVNC VNC* Viewer Plus เพื่อเรียกใช้ KVM Remote Control บนระบบที่ใช้เทคโนโลยี Intel® vPro™ ที่กําหนดค่าด้วย Microsoft* System Center Configuration

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 7 family*, Windows Vista family*, Windows XP family*
  • ขนาด: 343.3 KB
  • SHA1: 107B7C668E8F6E5FE71D5B46F9AF3E06F30C4ACB

คำอธิบายโดยละเอียด

แม้ว่า Microsoft* System Center Configuration Manager (ConfigMgr) จะรองรับ Intel Active Management Technology (Intel AMT) แต่ Microsoft ยังไม่ได้เพิ่มการสนับสนุน (ณ วันที่เขียนนี้) สําหรับคุณลักษณะ Intel®® AMT KVM Remote Control เอกสารนี้แสดงขั้นตอนที่จําเป็นในการใช้ VNC* Viewer Plus ของ RealVNC สําหรับ KVM Remote Control ของระบบที่เปิดใช้งานเทคโนโลยี Intel® vPro™ ที่ได้รับการตั้งค่าและกําหนดค่าโดยใช้ ConfigMgr

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้