แพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080 และคอนโทรลเลอร์ RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008

16285
11/11/2016

บทนำ

ให้เฟิร์มแวร์สําหรับ 6Gbs Intel RAID Controller ที่รองรับ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 51.1 MB
  • SHA1: 90FD4997869BB72621F3D6CEBBD97EF4B40C9175

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® RAID Controller ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 6Gbs ต่อไปนี้ซึ่งรองรับ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60:

  • Intel® Integrated RAID Module RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3CB080, RMT3PB080
  • Intel® RAID Controller RS25AB080 RS25DB080 RS25NB008 RS25SB008

ข้อมูลแพ็คเกจ
แพ็คเกจ: 23.34.0-0019 (MR 5.14 P3)
เฟิร์มแวร์ 3.460.115-6465

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และคําแนะนําในการติดตั้ง

หมาย เหตุ

  • การอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วย CmdTool2 จะทํางานบน Intel® RAID Controller ทั้งหมด
  • การอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วย ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controller บนเว็บ ของ Intel® 2 และ StorCLI จะทํางานบนคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่ แต่อาจเข้ากันไม่ได้กับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID รุ่นเก่ากว่า
  • ซอฟต์แวร์อาจมีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้องจะรวมอยู่ในแพคเกจไดรเวอร์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้