Intel® Server Boardการอัปเดตเฟิร์มแวร์ S1200BTS ของ EFI

16007
8/14/2018

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้มีแพ็คเกจการอัปเดต BIOS เวอร์ชั่น 44 ในระบบ Intel® Server Board S1200BTS/S1200BTSR เพื่อ EFI (02.00.0044)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 14.2 MB
  • SHA1: EA3236EF1821D993A059F6EA5F48FE1E1822D30A

คำอธิบายโดยละเอียด

การดาวน์โหลดนี้มีการอัพเดต BIOS เฉพาะรุ่น Intel® Server Board S1200BTS/S1200BTSR เพื่อใช้กับ Embedded EFI shell

หมายเหตุสําคัญ

  • Intel® Server Board S1200BTS/R1304BTSFAN/P4304BTSSFCN ที่มี R28 หรือเวอร์ชัน BIOS ที่ต่กว่าต้องอัปเกรดเป็น R29 และคุณต้องรีเซ็ตระบบก่อนอัปเดตเป็น BIOS รุ่นที่สูงกว่า

หมายเหตุเพิ่มเติม

  • เฟิร์มแวร์ BMC และ FRUSDR จะไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจนี้
  • แพคเกจนี้มีไฟล์กู้คืน BIOS โปรดดู คําแนะนําการกู้คืน BIOS ในหมายเหตุรีลีส BIOS ของแพ็คเกจนี้
  • โปรดดู ไฟล์ readme เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดก่อนเริ่มการอัปเดตเฟิร์มแวร์
  • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ EFI ให้ไปที่ คําแนะนําพื้นฐานเกี่ยวกับ Extensible Firmware Interface (EFI) ® Intel
  • ซอฟต์แวร์นี้มีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้องจะมาพร้อมกับซอร์สโค้ด

ดู หมายเหตุรีลี สเพื่อดูคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ สิ่งใหม่ๆ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้