S1200BTS ไดรเวอร์วิดีโอออนบอร์ด

16006
5/8/2011

บทนำ

ไดรเวอร์วิดีโอ SM ออนบอร์ดสําหรับ Intel® Server Board S1200BTS เพื่อใช้กับ Windows และ Linux

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 7 family*, Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
  • ขนาด: 1 MB
  • SHA1: 8CED9EE485439D2A4231AE9C4EFF92B6E650D316
  • SUSE Linux Family*
  • ขนาด: 7.4 MB
  • SHA1: 951E9C9522172DF7BA08E8FB2381A1D14E04A52B

คำอธิบายโดยละเอียด

ไดรเวอร์วิดีโอ SM สําหรับ Intel Server Board S1200BTS, Intel® Server System R1304BTSSFAN และ P4304BTSSFCN โปรดอย่าใช้แพคเกจนี้บน Intel Server Board S1200BTL, S1200BTLRM และ Intel® Server System R1304BTLSFAN, R1304BTLSHBN, P4304BTLSFCN หรือ P4304BTLSHCN

หมายเหตุ:
ไดรเวอร์เวอร์ชัน Linux ไม่รองรับการโหลดเวลาติดตั้ง


*********************************************************
ซอฟต์แวร์อาจมีซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ใบอนุญาตโอเพ่นซอร์สที่เกี่ยวข้องจะรวมอยู่ในแพ็คเกจไดรเวอร์
*********************************************************

โปรดดูไฟล์ readme สําหรับข้อมูลโดยละเอียด
เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้