Intel® Graphics Media Accelerator 600 for Windows 7* รุ่น 32 บิต

15998
1/17/2012

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกเวอร์ชั่น 8.14.6.3077 เพื่อกราฟิกคอนโทรลเลอร์ในตัวของชิปเซ็ต Intel® ที่ใช้ Windows 7* รุ่น 32 บิต

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 7, 32-bit*
  • ขนาด: 24.9 MB
  • SHA1: D8717C4360B3E0136DCADA37EB45755694040CB1
  • Windows 7, 32-bit*
  • ขนาด: 25.2 MB
  • SHA1: 20F586C49BBCFD175699D99EAD964269CB0AB884

คำอธิบายโดยละเอียดวัตถุ ประสงค์:ไดรเวอร์นี้เขียนขึ้นโดยเฉพาะกับระบบที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ที่มี Intel® Graphics Media Accelerator 600 ดูไฟล์ README เพื่อดูข้อมูลการติดตั้งและหมายเหตุรีลีสเพื่อดูรายละเอียดเวอร์ชันของไดรเวอร์ แพคเกจไดรเวอร์นี้มีเวอร์ชั่น 8.14.6.3077 for Windows* 7 32 บิตไดรเวอร์ซอฟต์แวร์ที่ให้ในหน้านี้เป็นเวอร์ชั่นทั่วไป และสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) คอมพิวเตอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ การปรับแต่งที่รวมไว้ หรือได้เปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์หรือบรรจุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ให้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้ากันไม่ได้ของการติดตั้งที่อาจเกิดขึ้นในระบบ OEM ของคุณ Intel ขอแนะนาให้คุณตรวจสอบกับ OEM และใช้ซอฟต์แวร์ที่มีให้ผ่านผู้ผลิตระบบของคุณ
Intel หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมของคอมพิวเตอร์ (OEM) อาจไม่ให้การสนับสนุนทางเทคนิคกับปัญหาบางส่วนหรือทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานไดรเวอร์ซอฟต์แวร์เวอร์ชันทั่วไปนี้คุณสมบัติ:ดูเอกสารหมายเหตุการเปิดตัวฉันจะดาวน์โหลดไฟล์ใดไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง (.exe หรือ .zip) พร้อมให้ดาวน์โหลด
ไฟล์พร้อมให้ดาวน์โหลด:win7.exe - เป็นไฟล์ที่แตกไฟล์ได้เอง ซึ่งจะติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในระบบ ไฟล์ชั่วคราวจะถูกลบ
win7.zip - นี่คือแพ็คเกจบีบอัด ซึ่งรวมถึงไฟล์ทั้งหมดที่ต้องใช้เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบฉันจะติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกได้อย่างไรหากคุณดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟิก Intel เวอร์ชั่น EXE ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ EXE เพื่อเริ่มการติดตั้งไดรเวอร์
หากคุณดาวน์โหลดเวอร์ชัน ZIP ให้แตกไฟล์ ZIP แล้วดับเบิลคลิกที่ SETUP ไฟล์ EXE เพื่อเริ่มต้นการติดตั้งไดรเวอร์ วิธีการติดตั้งอื่นคือการปฏิบัติตามคําแนะนําในไฟล์ข้อความ Read Me ของไดรเวอร์เพื่อติดตั้ง "มีดิสก์" ด้วยตนเองรับการสนับสนุน:
Intel® Graphics Media Accelerator 600 (Intel® GMA 600)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้