เครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®

15951
1/11/2024

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้ง โปรเซสเซอร์ Intel® Diagnostic Tool รีลีส 4.1.9.41 ซึ่งสามารถใช้งานได้กับระบบมัลติโปรเซสเซอร์

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 11 Family*, Windows 10 Family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
 • ขนาด: 17.7 MB
 • SHA256: C209738B1082BA9215BD42F9D8FEC621BAFE7FCD497872E1F9F960801B522054
 • Windows 10 Family*
 • ขนาด: 6.8 MB
 • SHA256: 4BB81D72E1BB6A99D4F12846E92B8FFC9E29959BE42C27D53252BE47F6FDF707
 • Windows 11 Family*, Windows 10 Family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
 • ขนาด: 4.6 MB
 • SHA256: C92A820EA399A728DAC3A267F5614D484FC31520C17C4AA9A2772FA7974BF8D8

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

วัตถุประสงค์ของ โปรเซสเซอร์ Intel® Diagnostic Tool คือการตรวจสอบฟังก์ชั่นการทํางานของไมโครโปรเซสเซอร์ของ Intel® เครื่องมือวินิจฉัยจะตรวจสอบการระบุแบรนด์ ตรวจสอบความถี่ในการทํางานของโปรเซสเซอร์ ทดสอบคุณสมบัติเฉพาะของโปรเซสเซอร์ และดําเนินการทดสอบภาวะเค้นบนโปรเซสเซอร์

เครื่องมือวินิจฉัย โปรเซสเซอร์ Intel® รีลีส 4.1.9.41 ใช้งานได้กับระบบมัลติโปรเซสเซอร์

หมาย เหตุ: ชื่อไฟล์สําหรับทั้งไฟล์เรียกทํางานแบบ 32 บิตและ 64 บิตคือ:

 • IPDT_Installer_4.1.9.41_32bit.exe
 • IPDT_Installer_4.1.8.40_64bit.exe

IPDT_4.1.8.40_src.zip เป็นซอร์สโค้ดสําหรับโมดูลทดสอบ โปรเซสเซอร์ Intel® Diagnostic Tool

ดู หมายเหตุรีลี สสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

คู่มือผู้ใช้ IntelProcessorDiagnosticToolHelp มีให้สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่องมือ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้