เครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®

15951
1/6/2021

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้ง Intel® Processor Diagnostic Tool รีลีส 4.1.5.37 ซึ่งเข้ากันได้กับระบบมัลติโปรเซสเซอร์

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2012 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows 8 family*, Windows 8.1*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • ขนาด: 8.9 MB
  • SHA1: CB5552AC70672A2C101B33A472D67885E52C9BB1
  • Windows 8 family*, Windows 8.1*, Windows 10*
  • ขนาด: 7.7 MB
  • SHA1: E6D1CF10134C8C91AB504DD0D6E46F6075CA7404
  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows 8 family*, Windows 8.1*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • ขนาด: 84.3 MB
  • SHA1: 55DCACC128B8FC2F949AC331717D86F16FE3DA48

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

วัตถุประสงค์ของ Intel® Processor Diagnostic Tool คือการตรวจสอบฟังก์ชันการใช้งานของไมโครโปรเซสเซอร์ Intel ® เครื่องมือวินิจฉัยจะตรวจสอบการระบุแบรนด์ ตรวจสอบความถี่ในการดําเนินการของโปรเซสเซอร์ ทดสอบคุณสมบัติเฉพาะของโปรเซสเซอร์ และดําเนินการทดสอบภาวะหนักของโปรเซสเซอร์

เครื่องมือวินิจฉัย® Intel® รีลีส 4.1.5.37 เข้ากันได้กับระบบมัลติโปรเซสเซอร์

หมายเหตุ: ชื่อไฟล์ทั้งแบบ 32 บิต และ 64 บิต เรียกใช้งานได้คือ: IPDT_Installer_4.1.5.37_32bit.exe

IPDT_Installer_4.1.5.37_64bit.exe

IPDT_Version#_src.zip คือซอร์สโค้ดของโมดูลทดสอบเครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®

ดู หมายเหตุรีลี สเพื่อดูคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ สิ่งใหม่ๆ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้