Intel® Graphics Media Accelerator Driver Windows 7*, Windows Vista, 64-บิต* (zip)

15568
2/19/2013

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้ติดตั้งเวอร์ชั่น 15.22.58.64.2993 ของไดรเวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator for Windows 7* และ Windows Vista รุ่น 64 บิต*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Vista, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • ขนาด: 83.4 MB
  • SHA1: E09570DB73056B7E0400B2E126E159963073BE44

คำอธิบายโดยละเอียด

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในส่วนประกอบของคุณหรือไม่ เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

เกี่ยวกับไดรเวอร์ intel®

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์ของส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกแทนที่โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนาให้คุณร่วมงานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเรา เพื่อที่คุณจะต้องไม่สูญเสียคุณสมบัติหรือการปรับแต่ง

ดูรายการเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

จะทาอะไรถ้ามีการตรวจพบไดรเวอร์กราฟิกของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

ดู หมายเหตุรีลี สเพื่อดูคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ สิ่งใหม่ๆ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

วัตถุ ประสงค์

แพคเกจไดรเวอร์ซอฟต์แวร์นี้จะติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก HD Intel® ของโปรเซสเซอร์Intel® Core™ Intel® HD Graphics ไดรเวอร์เหล่านี้จะไม่ฟังก์ชันกับผลิตภัณฑ์อื่น ดูไฟล์ readme เพื่อดูข้อมูลการติดตั้งและหมายเหตุ รีลีส เพื่อดูรายละเอียดเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ แพคเกจไดรเวอร์นี้มีเวอร์ชั่น 15.22.58.64.2993 (8.15.10.2993) ใน Windows 7 รุ่น 64 บิต* และ Windows Vista 64-บิต* แพคเกจนี้รวมถึงไฟล์ VBIOS


รับการสนับสนุน

ฟอรัมชุมชนการสนับสนุนกราฟิกเป็นการแลกเปลี่ยนแบบ peer-to-peer ที่ได้รับการตรวจสอบโดยชุมชนกราฟิก Intel ตามลิงก์ เพื่อลงทะเบียนและเข้าร่วมในฟอรั่มนี้

การสนับสนุนไดรเวอร์®กราฟิก Intel® สามารถเข้าถึงได้โดย ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า


ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Intel® Graphics Driverถามที่พบบ่อย

เว็บไซต์ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

FAQ เกี่ยวกับการสนับสนุน Windows 7*การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้