Intel® ไดรเวอร์ฐานกิกะบิตอะแดปเตอร์เครือข่ายสําหรับ FreeBSD *

15187
5/18/2018

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้รวมถึงโปรแกรมควบคุมพื้นฐานกิกะบิตรุ่น 7.7.5 สําหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย® Intel

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • FreeBSD*
  • ขนาด: 260.1 KB
  • SHA1: 0324023C8BB630EF150C507AF17A5CE630F4CA72

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ไดรเวอร์ที่ใช้ FreeBSD* สําหรับอะแดปเตอร์ตระกูล Gigabit ® Intel ยกเว้นการเชื่อมต่อเครือข่ายกิกะบิต 82575/6, 82580, I210/1 และ I350

ดู หมายเหตุประจํารุ่น สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

เกี่ยวกับไดรเวอร์® Intel

โปรแกรมควบคุมหรือซอฟต์แวร์สําหรับคอมโพเนนต์® Intel ของคุณอาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมควบคุมของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียคุณลักษณะหรือการกําหนดเอง

ดูรายชื่อเว็บไซต์สนับสนุนของผู้ผลิต

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้