Intel® Ethernet Adapter แพ็คไดรเวอร์ที่สมบูรณ์

15084
5/12/2021

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเวอร์ชัน 26.3 ของ Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack สําหรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชันที่รองรับ

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 689.5 MB
  • SHA256: BA729D86B940D3D9286EC9C55EB9C37893809D1AF7FA587FFCD0BF9C135ADD87

คำอธิบายโดยละเอียด

เกี่ยวกับไดรเวอร์ Intel®

หากคุณซื้อเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์ที่มีตราสินค้า OEM โปรดติดต่อ OEM ของคุณสําหรับเวอร์ชันไดรเวอร์ SW ที่เข้ากันได้กับเวอร์ชัน FW ที่แน่นอนของคุณ การใช้เวอร์ชัน SW และ FW ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบเพื่อทํางานร่วมกันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติและความเสถียรของระบบ

ดู รายชื่อเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

สําหรับรายการโดยละเอียดของคุณลักษณะ การแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และข้อมูลการเผยแพร่ทั่วไป ให้ดาวน์โหลดบันทึกประจํารุ่นและตรวจสอบ readme .txt ที่รวมอยู่ในซอฟต์แวร์แต่ละรุ่น บันทึกประจํารุ่น

ภาพรวม

นี้ ไฟล์ zip ประกอบด้วยไดรเวอร์เครือข่าย Intel Ethernet และซอฟต์แวร์ทั้งหมดสําหรับ Windows*, Linux* และ FreeBSD* เวอร์ชันที่รองรับในปัจจุบันสําหรับ Intel® Ethernet Adapters ส่วนใหญ่ Intel Ethernet Adapters และ Intel® Ethernet Controllers บาง®รุ่นไม่รองรับภายใต้ Windows, Linux หรือ FreeBSD ทุกรุ่น

นี่เป็นไฟล์ขนาดใหญ่ เราขอแนะนําให้ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเล็กสําหรับระบบปฏิบัติการของคุณหากคุณไม่ต้องการซอฟต์แวร์สําหรับทุกระบบปฏิบัติการ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้