ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Gigabit Ethernet PCIe* ภายใต้ Linux*

14611
9/22/2019

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®* e1000e Linux* เวอร์ชัน 3.6.0 สําหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Gigabit สําหรับ PCI Express*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, Linux*
  • ขนาด: 306.7 KB
  • SHA1: DF917C2C947EC8F36602E419034A242F48D55DD7

คำอธิบายโดยละเอียด

มีอะไรใหม่

  • เพิ่มการรองรับสถานะระบบ S0ix
  • Backport to upstream commit: fb24ea52f78e0d595852e09e3a55697c8f442189:

ลบการกระตุ้นอย่างชัดแจ้งของ mmiowb()

  • การเปลี่ยนแปลงเครื่องสําอางในกระบวนการคอมไพล์

วัตถุ ประสงค์

ไดรเวอร์นี้รวมถึงการสนับสนุนสําหรับ Intel® Itanium® 2 และระบบ Intel® EM64T รีลีสนี้รองรับเคอร์เนล 2.4 ซีรีส์ล่าสุด รวมถึงเวอร์ชั่น 2.6.x และ 3.x

e1000e.x.x.tar.gz ออกแบบมาเพื่อทํางานกับ Intel® 82563/82566/82567 Gigabit Ethernet PHY Intel® 82571/82572/82573/82574/82577/82578/82579/82583 Gigabit Ethernet Controller, และคอนโทรลเลอร์ I217/I218 ภายใต้ Linux* เวอร์ชั่นล่าสุดและเวอร์ชันก่อนหน้าของไดรเวอร์นี้มีให้จาก SourceForge*

หากอะแดปเตอร์/การเชื่อมต่อของคุณไม่ใช่ 82563, 82566, 82567, 82571, 82572, 82573, 82574, 82577, 82578, 82579 หรือ 82583 คุณควรใช้หนึ่งในไดรเวอร์ต่อไปนี้:

  • ไดรเวอร์ igb-x.x.tar.gz รองรับอะแดปเตอร์/การเชื่อมต่อ Gigabit ที่ใช้ Intel® 82575, 82576, 82580, I350, I210 หรือ I211
  • ไดรเวอร์ e1000-x.x.x.tar.gz รองรับการเชื่อมต่อ/อะแดปเตอร์เครือข่ายที่ใช้ Intel® 8254x ทั้งหมดและอะแดปเตอร์เครือข่าย PCI-X Gigabit

ดู หมายเหตุ readme สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ การแก้ไขข้อบกพร่องใหม่และปัญหาที่ทราบ

เกี่ยวกับไดรเวอร์ Intel®

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจถูกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียคุณสมบัติหรือการปรับแต่ง

ดู รายชื่อเว็บไซต์การสนับสนุนผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้