ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับการเชื่อมต่อ Gigabit ที่ใช้ 82575/6, 82580, I350 และ I210/211 สําหรับ Linux*

14098
5/17/2019

บทนำ

ไดรเวอร์ฐาน igb Linux* ที่เสถียรเวอร์ชั่น 5.3.5.22s สําหรับอแดปเตอร์/การเชื่อมต่อ Gigabit Ethernet ที่ใช้ Intel® 82575/6, 82580, I350 และ I210/211

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Linux*
  • ขนาด: 329.7 KB
  • SHA1: B6A94FD36569C30D14D601838EC42D29CDA83B5D

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

igb-x.x.tag.gz ออกแบบมาให้ทํางานกับอะแดปเตอร์/การเชื่อมต่อที่ใช้ Intel® 82575/6, 82580, I350 และ I210/211 ภายใต้ Linux* เวอร์ชั่นล่าสุดและเวอร์ชันก่อนหน้าของไดรเวอร์นี้มีให้จาก SourceForge*

หากอะแดปเตอร์/การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® ของคุณไม่ใช่ 82575/6, 82580 หรือ I350 คุณควรใช้หนึ่งในไดรเวอร์ต่อไปนี้:

  • ไดรเวอร์ e1000e-x.x.x.tar.gz รองรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Gigabit ที่ใช้ Intel® PRO/1000 PCI-E* (82563/6/7, 82571/2/3/4/7/8, หรือ 82583)
  • e1000.x.x.x.tar.gz รองรับการเชื่อมต่อ/อแดปเตอร์เครือข่าย PCI และ PCI-X Intel® Gigabit ทั้งหมด

ดู Readme สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ การแก้ไขข้อบกพร่องใหม่และปัญหาที่ทราบ

สับสนกับสิ่งที่จะดาวน์โหลดหรือไม่

ตรวจจับและอัปเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยIntel® Driver & Support Assistant

เกี่ยวกับไดรเวอร์ของ Intel®

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจถูกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียคุณสมบัติหรือการปรับแต่ง

ดูรายชื่อเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้