ไดรเวอร์ Intel® Network Adapter สําหรับ 82575/6, 82580, I350 และ I210/211-Based Gigabit Network Connections for Linux*

14098
7/22/2021

บทนำ

ไดรเวอร์ Intel® Network Adapter สําหรับ 82575/6, 82580, I350 และ I210/211-based Gigabit Network Connections for Linux*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Linux*
  • ขนาด: 352.9 KB
  • SHA256: A359EE0E34C88C40B7D8A7F6CFA301B01E875B041E7C73EADF52863B4CC61EBE

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

รีลีสนี้ประกอบด้วยไดรเวอร์พื้นฐาน Linux* สําหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet

  • ไดรเวอร์ igb รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายกิกะบิตที่ใช้ 82575-, 82576-, 82580-, I350-, I210-, I211- และ I354 ทั้งหมด
  • อุปกรณ์ Gigabit ที่ใช้ Intel® Ethernet Controller X722 ได้รับการสนับสนุนโดยไดรเวอร์ i40e

igb-x.x.x.tar.gz

เนื่องจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเคอร์เนล Linux ไดรเวอร์จะได้รับการอัปเดตบ่อยกว่ารุ่นที่รวมมา ไดรเวอร์ล่าสุดสามารถพบได้ใน http://e1000.sourceforge.net (และบน http://downloadcenter.intel.com)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้