คู่มือผู้ใช้สําหรับอะแดปเตอร์Intel® Ethernet

13318
12/7/2017

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีหมายเหตุรีลีส 22.10, คู่มือผู้ใช้ Ethernet, คําแนะนําการติดตั้ง iWarp และคําแนะนําในการติดตั้งฉบับย่อ

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 3.5 MB
  • SHA1: 60D8FD90E8DE3A8B5509430E86DCD0540B1AC24A

คำอธิบายโดยละเอียด

มีอะไรใหม่

ดู หมายเหตุรีลี สสําหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง ปัญหาที่ทราบ คําแนะนําในการติดตั้ง และฮาร์ดแวร์ที่รองรับ

รายละเอียดการดาวน์โหลด

การดาวน์โหลดนี้จะให้เนื้อหาของไดเรกทอรี DOCS ที่มีอยู่ใน อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Complete Driver Pack: https://downloadcenter.intel.com/download/22283

ไฟล์ที่รวมอยู่ใน DOCS.zip

  • Adapter_User_Guide.pdf
  • |โฟลเดอร์ iWarp (iwarp.htm) คําแนะนําในการติดตั้ง
  • |โฟลเดอร์ด่วน (quick.htm) คําแนะนําในการติดตั้ง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้