การทดสอบความมั่นใจในแพลตฟอร์มIntel® Server Board [SBD2V109 ZIP]

12584
6/27/2006

บทนำ

การทดสอบความมั่นใจในแพลตฟอร์ม Intel® Server Board

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, MS-DOS family*
  • ขนาด: 1.2 MB
  • SHA1: 081DCD7ABEEAE7A0593890AB1796EEDC0CC6FEFD

คำอธิบายโดยละเอียด

แพ็คเกจการทดสอบความมั่นใจในแพลตฟอร์ม Intel® Server Board มีวิธีการตรวจสอบว่าระบบเซิร์ฟเวอร์Intel-basedประกอบอย่างถูกต้องและทํางานอย่างถูกต้องหรือไม่ แพคเกจมีชุดทดสอบสามชุดสําหรับแหล่งข้อมูลออนบอร์ด ชุดการทดสอบที่รวมอยู่ในแพ็คเกจได้แก่ การทดสอบอย่างรวดเร็ว การทดสอบที่ครอบคลุม และลูปแบบต่อเนื่องของการทดสอบที่ครอบคลุม การทดสอบเหล่านี้สามารถรันได้โดยไม่มีการแทรกแซงของผู้ใช้ ในช่วงเริ่มต้นของการทดสอบแต่ละครั้ง หัววัดแพ็คเกจการทดสอบความมั่นใจของแพลตฟอร์มสําหรับฮาร์ดแวร์จะมีอยู่และรายงานส่วนประกอบที่ระบุ หัววัดจะระบุข้อผิดพลาดในการประกอบและสายเคเบิลจํานวนมากโดยอ้อม เช่น สายที่เสียหรือนั่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องจะไม่อยู่ มีการรายงานผลลัพธ์การทดสอบไปยังหน่วยที่เปลี่ยนได้ (FRUs) โดยตรง เช่น โมดูลโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งไว้ บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ ดิสก์ และหน่วยความจํา เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ ผลการทดสอบจะถูกบันทึกไว้ในผลลัพธ์ บันทึกเพื่อดู

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้