Intel® Graphics Media Accelerator Driver สําหรับ Windows Vista * 64 (exe)

10170
9/13/2007

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกเวอร์ชัน 15.6 64 บิตสําหรับคอนโทรลเลอร์กราฟิกในตัวของชิปเซ็ต Intel®

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Vista, 64-bit*
  • ขนาด: 12.1 MB
  • SHA1: 30AACD9E6A003A7B63ED353393C966D5569CF118

คำอธิบายโดยละเอียด

ดูไฟล์ README สําหรับข้อมูลการติดตั้งและ RELEASE NOTES สําหรับรายละเอียดเวอร์ชันไดรเวอร์ แพคเกจโปรแกรมควบคุมนี้ประกอบด้วยรุ่น 15.6 64 บิตไดรเวอร์และได้รับการทดสอบกับ Microsoft Windows Vista * ไดรเวอร์ซอฟต์แวร์ที่ให้ไว้ในหน้านี้เป็นเวอร์ชันทั่วไปและสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมของคอมพิวเตอร์ (OEM) อาจเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ รวมการปรับแต่ง หรือทําการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ กับซอฟต์แวร์หรือบรรจุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีให้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้ากันไม่ได้ในการติดตั้งที่อาจเกิดขึ้นในระบบ OEM ของคุณ Intel ขอแนะนําให้คุณตรวจสอบกับ OEM ของคุณและใช้ซอฟต์แวร์ที่ให้มาผ่านผู้ผลิตระบบของคุณ Intel หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมของคอมพิวเตอร์ (OEM) อาจไม่ให้การสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับปัญหาบางอย่างหรือทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ไดรเวอร์ซอฟต์แวร์รุ่นทั่วไปนี้

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้