ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.Intel.com/PerformanceIndex

2

ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.Intel.com/PerformanceIndex ที่มา: การวัดผลโดย Intel ในเดือนมิถุนายน 2017

3

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Intel® Quark™

Intel ออกประกาศกำหนดเวลาการยกเลิกการผลิตผลิตภัณฑ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ Intel® Quark™ Intel จะยอมรับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Intel® Quark™ ซีรีส์ SoC X10XX ไมโครคอนโทรลเลอร์ Intel® Quark™ D1000 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Intel® Quark™ D2000 และไมโครคอนโทรลเลอร์ Intel® Quark™ SE C1000 สุดท้ายถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2019 และจัดการคำสั่งซื้อเหล่านี้ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2022