ห้องสมุดทางเทคนิค

เนื้อหาที่มีให้ในหน้านี้ประกอบด้วยข้อมูลและมาตรฐาน ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ formfactors.org ข้อมูลที่ให้ไว้นี้จะช่วยในการออกแบบและพัฒนาฟอร์มแฟคเตอร์เมนบอร์ดที่สอดคล้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลบางส่วนถือเป็นข้อมูลเก่าและให้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับฟอร์มแฟคเตอร์

ควรใชช้คู่มือการออกแบบแพลตฟอร์มที่เฉพาะเจาะจง และ/หรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์แทนข้อมูลที่ให้ไว้ในส่วนนี้

 

ชื่อเรื่องและรายละเอียด

ID เนื้อหา

เวอร์ชั่น

อัพเดตครั้งสุดท้าย

ประเภทการใช้งาน:
ดำเนินการ

{{technicalLibraryGroup}} ({{(documentList | filter:searchText | documentFilterForGroups:selectedGroup.id:technicalLibraryGroup | lastUpdatedFilter:quantityOfDaysToDisplay | filterDocumentsBySelectedFilters:selectedFilters | bookmarkFilter:selectedFilters:bookmarkFeature | downloadedFilter:selectedFilters:downloadedIconFeature).length }})

{{document.documentNumber}}
{{document.version}}
ใหม่
อัปเดตแล้ว
{{document.lastUpdatedFormatted}}
{{document.classification | localizedclassification}}

{{document.documentNumber}}

{{document.description}}

รวม:
ขนาดไฟล์: {{document.fileSize | sizeformatter}} ประเภทไฟล์: {{document.fileType}}
รหัสข้อมูลจำเพาะ: {{spec}}
แท็กเป็น: {{tag.parentLabel}} : {{tag.name}}
ขณะนี้บริการการค้นหาไม่พร้อมให้บริการ โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง
ขออภัย ขณะนี้ยังไม่มีเนื้อหาที่พร้อมใช้งาน
ขออภัย ขณะนี้ยังไม่มีเนื้อหาที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนด